Over de Zetzema’s

Het bedrijf is oorspronkelijk opgericht rond 1930 door (pake) Hendrik Zetzema. Hij was van origine eigenaar en schipper op een skûtsje, waar hij voornamelijk tuingrond mee vervoerde (veen en mest naar het Westland). Door het groeiende gezin wilde beppe aan wal. Het skûtsje werd overgedaan aan een oom en in Grou werd in De Lytse Buorren een huisje gehuurd.

Er werd een melkschouw aangeschaft en pake verhuurde zich met boot en al aan ‘de Buterfabryk’. De melk werd al zeilend bij de boeren vandaan gehaald, maar al na 1 jaar werd de schouw voorzien van een motor. Hierdoor kon er sneller, langer en meer worden vervoerd. De zaken gingen goed, pake voer niet alleen melk, maar alles wat boeren te vervoeren hadden. Op zondag werd er geen melk gehaald. Dan werd de melkboot schoongemaakt om te dienen als motorboot voor rondvaarten. Er werden dan een paar banken (planken op kistjes) in geplaatst.

Op een bepaald moment was er een Rotterdamse gast aan boord (1930) en Zetzema gaf aan dat hij het wel zag zitten om een zeilschip te verhuren. De Rotterdammer schetste ter plaatse een schip en zo moest het worden. Een tijd later telegrafeerde De Rotterdammer dat het schip gereed was. Zetzema was hier niet op berekend, maar toog toch naar Rotterdam. Daar aangekomen viel het model Zetzema iets tegen, maar hij kon er ook niet onderuit en kocht het schip. Dit was het begin van de verhuurvloot. Dit schip is er nog en heet De Sperwer. Een schip van 9,5 meter, diepgang van 110 cm en geschikt voor de Friese wateren.

 

zetzema2