Verhuurvoorwaarden

Praktische informatie en voorwaarden voor het huren van onze klassieke zeiljachten

Reserveren

U kunt een boot reserveren via het online reserveringsformulier. Tevens kunt u ons een email sturen bellen of een brief sturen. Zodra uw aanvraag binnen is en de gewenste boot nog vrij is, zal u een huurbevestiging worden toegezonden welke u ondertekend terug moet zenden.

Tevens dient u een geldig legitimatiebewijs aan te reiken

Betalen

Wanneer wij het huurcontract van u hebben ontvangen, dient u de helft van de huurprijs binnen 14 dagen over maken. De betalingsgegevens staan op het huurcontract vermeld. Na ontvangst van de halve huurprijs is de overeenkomst bindend en bent u akkoord met de algemene huurvoorwaarden. De volledige huurprijs dient 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Indien u op zeer korte termijn een boot huurt, kunt u het gehele huurbedrag overmaken, of u kunt ter plaatse contant bij ons betalen.

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten zijn: toeristenbelasting en kosten voor brandstof en/of andere verbruikszaken.

Borgsom

Voor onze schepen is de borg € 400,-

Deze borgsom dient u contant te voldoen bij afvaart.

Verzekering

De boten zijn all-risk verzekerd. Bij schade heeft u te allen tijde een eigen risico welke gelijk is aan de borg van uw boot.

Annulering

Wij kunnen tot annulering overgaan als niet tijdig of niet volledig is betaald. Annuleren is mogelijk als u – om welke reden dan ook – een gereserveerde boot niet wenst te huren. De annuleringsvoorwaarden staan vermeld in de algemene huurvoorwaarden. De weersomstandigheden behoren tot uw eigen risico.

Algemene huurvoorwaarden

Uw rechten en plichten als huurder zijn opgenomen in onze algemene huurvoorwaarden. Tijdens de Sneekweek geleden er tevens additionele huurvoorwaarden. De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op al onze huurovereenkomsten. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

De huurder is verantwoordelijk voor goed zeemanschap en is verantwoordelijk voor goed zeilgedrag. Het is toegestaan om een ander te laten zeilen/sturen, deze persoon dient ook de benodigde ervaring te hebben en de huurder dient altijd aan boord te zijn.

  • Wij zorgen ervoor dat uw vaartuig in goede staat, met complete inventaris en veiligheidsuitrusting wordt afgeleverd op de in het huurcontract aangegeven locatie en tijd.
  • Bij het huren van een boot neemt de huurder de verantwoording op zich het vaartuig in dezelfde staat terug te brengen als hij/zij het heeft ontvangen. Dit betekent dat het vaartuig schoon ingeleverd dient te worden. Is dat niet het geval, dan wordt € 50,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.
  • Schade voortvloeiend uit onverantwoord zeilen worden op de huurder verhaald. Eventuele schade dient verplicht gemeld te worden bij de verhuurder zodat ook de volgende huurder weer een onbezorgde vakantie kan hebben. In geval van twijfel kunnen wij de borg inhouden.
  • Zonder toestemming van de verhuurder mogen geen huisdieren aan boord meegenomen worden.
  • De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van persoonlijke bezittingen van de huurder.
  • Al onze boten worden inclusief motor verhuurd.

Zeilervaring

Voor onze schepen is geen vaarbewijs nodig, maar let op: u dient goed te kunnen zeilen en goed met de (aanhang-)motor om te kunnen gaan. Is dit niet het geval dan dient u ons hier tijdig van op de hoogte te stellen zodat we samen een passende oplossing kunnen vinden.

Goed zeemanschap staat bij ons hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze huurders dat zij zich hieraan houden.

Inventaris

De inventaris staat per boot weergegeven op onze website. U dient zelf slaapzakken, handdoeken, hoofdkussen en lakens mee te nemen.

Overnachten

U hoeft ’s nachts niet terug te komen in onze jachthaven en kunt gerust aanmeren aan één van de vele prachtige steigers of havens in het Friese merengebied.

Parkeren

U kunt kosteloos bij ons parkeren op eigen terrein.

Problemen:

Indien er problemen ontstaan: bv. Aanvaring, beschadigingen aan jacht of aan derden, motorproblemen e.d. gelieve niet te twijfelen maar direct bellen.

Indien u het jacht verlaat voor 1-of meerdere overnachtingen dan graag ons hiervan op de hoogte te stellen.

 

Algemene regels

In het jacht is een map aanwezig met alle info over het schip, dagboek, mooie routes, zeilgebieden en toeristische attracties.

Vaargebied

Het vaargebied is alleen Friesland.

IJsselmeer is uitgesloten.

 

Niet betalen/Nalatigheid?

Indien u door diverse oorzaken fraudeert, het schip achterlaat e.d. zullen wij ons incassobureau inschakelen